Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Μηνὸς Ἰουλίου 2020

Πρόγραμμα  Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν  Μηνὸς Ἰουλίου 2020

Τόν μήνα Ἰούλιο θὰ τελεσθοῦν Θεῖες Λειτουργίες ὡς ἑξῆς:

α)  Καθ’ ἑκάστη Κυριακὴ    6:45 π.μ.

β)   Καθ’ ἕκαστο Σάββατο   7:00 π.μ 

Ἐπὶ πλέον:

1 Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ.

2 Κατάθεση Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου.

7 Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς.

14 Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου.

17 Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης.

20 Ἐνδόξου Προφήτου Ἡλιοῦ.

22 ἉγίαςΜαρίας τῆς Μαγδαληνῆς.

24 Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης.

27 Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος.

Καθ’ ἑκάστην:

Ὄρθρος       7:30 π.μ.

Ἑσπερινός   7:00 μ.μ.

Ὁ Ἱ­ε­ρὸς Να­ὸς θὰ εἶ­ναι ἀ­νοι­κτὸς κα­θη­με­ρι­νὰ τὸ πρω­ὶ

ἀ­πὸ ὥ­ρα 7 ἕ­ως 12 καὶ τὸ ἀ­πό­γευ­μα ἀ­πὸ ὥ­ρα 6 ἕ­ως 8:30

αν σας άρεσε το άρθρό κοινοποιήστε το:

Πρόσφατα άρθρα

Χρονολογικό αρχείο

Φόρμα επικοινωνίας

Εορτολόγιο